Z1axEEecjtuGMZOxNh0twAq3uZQ

Semakan Sistem Pengurusan Latihan Guru (e-SPLG)


Modul INDIVIDU digunakan oleh Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP)dan Pegawai Kumpulan Pelaksana bagi merekod maklumat kepakaran (eProfile) dan merekodkan Kursus-kursus yang dihadiri diluar(KKL) dan Book Revier (BR)

Modul SULDP digunakan oleh penyelaras LDP di peringkat Bahagian, Jabatan, PPD dan sekolah untuk mengurus kursus-kursus yang dilaksanakan secara berkumpulan (Schoolbase). Ia juga digunakan oleh ketua jabatan untuk mengesahkan maklumat eProfile PPP dan menyokong Kursus-Kursus Luar dan Book Review yang dimasukkan pengguna menerusi Modul Individu.

Menerusi modul SULDP juga, pegawai di PPD akan menyokong kursus yang dirancang oleh pihak sekolah di samping menyediakan analisis mengikut paras pengguna.

Modul CPD Dashboard digunakan oleh pihak pengurusan tertinggi, bagi melihat dan memantau pelaksanaan kursus-kursus dan data kepakaran (eProfil) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.

Modul ini juga membolehkan pengurusan di JPN dan PPD melihat analisis dan proses pengemaskinian data eProfil.