Z1axEEecjtuGMZOxNh0twAq3uZQ

Index Rasuah Di MALAYSIA 2012 (Index Rasuah Negara Di Dunia 2012)

Melihat Indeks Persepsi Rasuah 2012, ia adalah jelas bahawa rasuah adalah satu ancaman utama yang dihadapi oleh umat manusia. Rasuah memusnahkan kehidupan dan masyarakat, dan melemahkan negara-negara dan institusi. Ia menjana kemarahan popular yang mengancam untuk terus menjejaskan kestabilan masyarakat dan memburukkan lagi konflik ganas.

Indeks Persepsi Rasuah skor negara pada skala dari 0 (sangat rasuah) kepada 100 (very clean). Walaupun negara tidak mempunyai skor yang sempurna, dua pertiga daripada negara-negara skor di bawah 50, menunjukkan masalah rasuah yang serius.

Diterjemahkan Rasuah ke dalam penderitaan manusia, dengan keluarga miskin yang memeras rasuah untuk melihat doktor atau untuk mendapatkan akses untuk membersihkan air minuman. Ia membawa kepada kegagalan dalam penyampaian perkhidmatan asas seperti pendidikan atau penjagaan kesihatan. Ia derails bangunan infrastruktur penting, sebagai pemimpin rasuah agunan dana.

Rasuah berjumlah cukai yang kotor, dan yang miskin dan paling lemah menjadi mangsa utamanya.

Jadi, bagaimana kita menangani kesan rasuah sektor awam?

Kerajaan perlu untuk mengintegrasikan tindakan anti-rasuah dalam semua aspek membuat keputusan. Mereka mesti mengutamakan kaedah-kaedah yang lebih baik mengenai melobi dan pembiayaan politik, membuat perbelanjaan awam dan kontrak yang lebih telus, dan menjadikan badan-badan awam lebih bertanggungjawab.

Selepas setahun dengan tumpuan global mengenai rasuah, kita dijangka lebih banyak kerajaan untuk mengambil pendirian yang sukar terhadap penyalahgunaan kuasa. Keputusan Indeks Persepsi Rasuah menunjukkan bahawa masih terdapat banyak masyarakat dan kerajaan yang perlu memberi keutamaan yang lebih tinggi terhadap isu ini.

Corruption Perception Index 2012, Full Tables and Rankings. -http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/